+ 49 (0)212 33 60 52Mail

Ogólne warunki handlowe dotyczące napraw

Ogólne warunki handlowe dotyczące napraw

Warunki napraw zgrzewarek ręcznych i automatów zgrzewających, elektronarzędzi.

Aby uniknąć nieporozumień podczas realizacji zleceń napraw elektrycznych zgrzewarek ręcznych i automatów zgrzewających, podkreślamy co następuje:

1.) Przekazując uszkodzoną maszynę należy jak najdokładniej opisać błąd. W razie potrzeby należy określić do jakiej kwoty ma zostać wykonana naprawa. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy dołączyć dowód zakupu. Późniejsze roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku wprowadzonych przez klienta zmian w maszynie lub dobudowania obcych części oprócz oryginalnych części Forsthoff GmbH. Urządzenia i maszyny, które zostały już zdemontowane, nie będą przyjmowane do naprawy.

2.) Uszkodzone urządzenie lub uszkodzona maszyna zostaną przez nas sprawdzone. Zwykle wymaga to ich rozmontowania. Klient zostanie poinformowany o stwierdzonych usterkach w przesłanym kosztorysie.

Klient decyduje, czy urządzenie lub maszyna

a.) zostanie dostarczona jako nowe urządzenie,

b.) zostanie naprawiona,

c.) zostanie zutylizowana,

d.) zostanie odesłana bez naprawy.

3.) Ze względów bezpieczeństwa nie dokonujemy napraw częściowych.

4.) Jeśli maszyna jest zwracana bez naprawy, przekazywana jest w stanie zdemontowanym. Naliczane są wówczas tylko koszty wysyłki zwrotnej, koszty transportu i ubezpieczenia, a w przypadku niewystarczającego opakowania przesłanego do nas urządzenia - także koszty opakowania. Jeśli maszyna ma zostać ponownie zmontowana, klient musi ponieść koszty montażu. Ze względów bezpieczeństwa usunięty zostanie przewód, aby maszyna nie mogła zostać uruchomiona. Może to mieć miejsce także w przypadku maszyn, które zewnętrznie wydają się nienaruszone, jednak nie przejdą testu bezpieczeństwa.

5.) W przypadku braku odpowiedzi na kosztorys przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, przyjmujemy, że maszyna ma zostać zutylizowana. Później klient nie ma już żadnych praw do zużytych części.

6.) Przekazując lub przesyłając urządzenie lub maszynę do naprawy, klient uznaje powyższe warunki.

Go to top of page