+ 49 (0)212 33 60 52Mail

Impressum

Impressum

FORSTHOFF GMBH
Freiheitstr. 24 
D-42719 Solingen 

Tel. + 49 (0) 212 33 60 52
Faks + 49 (0) 212 33 69 16

E-mail: info@forsthoffwelding.com

Rejestr handlowy WUPPERTAL HR B 15487
Właściwość sądu i miejsce wykonania: Solingen
Prezes: Andrea Forsthoff-Neeff

NIP UE: DE 120 962 910
NIP: 129/5810/0220
Nr rej. WEEE DE 83278543

Przygotowanie, projekt i realizacja niniejszej strony internetowej:
Gruppe5 - Gesellschaft für Unternehmenskommunikation mbH

http://www.gruppe5.net

 

Disclaimer:
Właściciel domeny nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie głównej. Hyperlinki są "lebende" (dynamicznymi) odniesieniami. W chwili uruchomienia przekserowań nasza strona sprawdziła obcą treść pod kątem ewentualnej, prawnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Właściciel domeny nie jest jednak zobowiązany, zgodnie z TDG (ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną), do stałego sprawdzania modyfikacji treści, do których się odnosi i które mogłyby na nowo uzasadnić odpowiedzialność.

Jeżeli stwierdzi on lub zostanie poinformowany o tym, że oferta do której udostępnia link, podlega prawnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej, usunie on odniesienie do oferty, w miarę możliwości technicznych i wymagań. Na techniczną możliwość i wymagalność nie ma wpływu to, że po zablokowaniu dostępu z naszej strony, dostęp do oferty naruszającej prawo lub podlegającej prawu karnemu nie będzie możliwy z innych serwerów.

Jeżeli bez wiedzy właściciela domeny, treści stron naruszają prawo, zachowuje on stanowczo dystans od tych naruszeń.
Treść zewnętrznych stron jest według wiedzy właściciela domeny zgodna z obowiązującym prawem. Treści te stanowią treści obce w rozumieniu § 5 II MDStV (ustawy o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych), wzgl. nie stanowią treści własnych zgodnie z § 8 I TDG. Żadne naruszenia przepisów prawnych przez strony zewnętrzne nie są znane.

Właściciel domeny dystansuje się od wszelkich naruszających prawo treści stron zewnętrznych, za które odpowiedzialny jest wyłącznie operator danej strony oraz od treści na które nie ma żadnego wpływu.

Wszystkie używane nazwy chronione pozostają własnością danej firmy. Powyższe obowiązuje również w przypadku braku wyraźnego wskazania we właściwym miejscu.

Go to top of page