+ 49 (0)212 33 60 52Mail

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Poniżej chcemy Państwa poinformować, kiedy i w jakim celu zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy określone dane. Zostaną Państwo również poinformowani o tym, jak działają oferowane przez nas usługi i w jaki sposób zapewniamy przy tym ochronę Państwa danych osobowych.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe, o ile wyrazili Państwo na to bądź jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.

 

1. Organ odpowiedzialny

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych organem odpowiedzialnym jest:

FORSTHOFF GMBH
Freiheitstr. 24                
42719 Solingen

W przypadku ogólnych pytań bądź sugestii dotyczących ochrony danych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz-fh(at)forsthoffwelding.com.

 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych, w szczególności danych osobowych, a także sposób i cel ich wykorzystywania

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania danych osobowych.

a) Odwiedziny na stronie internetowej

Przy załadowywaniu naszej strony internetowej https://www.forsthoffwelding.com za pośrednictwem przeglądarki, z której korzystają Państwo na swoim urządzeniu końcowym na serwer naszej witryny automatycznie przekazywane są informacje. Informacje te przechowywane są czasowo w tzw. log file. Bez Państwa udziału zbierane i przechowywane są do automatycznego usunięcia następujące dane:

• adres IP wysyłającego zapytanie komputera,

• data i godzina dostępu,

• nazwa i URL pobranych danych,

• strona internetowa, z której nastąpił dostęp (odnośnik),

• używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa operatora internetowego.

Wyżej wymienione dane przetwarzane są przez nas w następujących celach:

• zapewnienie płynnego nawiązywania połączenia przez stronę internetową,

• zapewnienie komfortowego użytkowania naszej strony internetowej,

• ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

• do innych celów administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze, litera f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy pozyskanych danych celem zidentyfikowania Państwa osoby. Ponadto podczas odwiedzin naszej strony używamy plików cookies i korzystamy z usług analitycznych. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

b) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza. Wymagane jest przy tym podanie prawidłowego adresu e-mail, byśmy wiedzieli, kto jest autorem pytania i mogli na nie odpowiedzieć. Podanie pozostałych informacji jest dobrowolne. Przetwarzanie danych celem nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody. Dane osobowe gromadzone przez nas celem korzystania z formularza kontaktowego po załatwieniu Państwa sprawy są automatycznie usuwane.

 

3. Wymiana danych

Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy udostępniać danych osobowych, chyba że pozwala na to prawo, na przykład w przypadku, gdy będziemy ustawowo zobowiązani do udostępniania danych (informacje dla organów ścigania i sądów; informacja dla podmiotów sektora publicznego, otrzymujących dane w oparciu o przepisy prawa, na przykład zakłady ubezpieczeń społecznych,     organy finansowe itp.) albo jeżeli w celu dochodzenia roszczeń korzystamy z usług zobowiązanych do zaufania poufności osób trzecich.

 

4. Ciasteczka

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to niewielkich rozmiarów pliki, generowane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, które zachowywane są na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon lub inne), kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Pliki te w żaden sposób nie szkodzą Państwa urządzeniu końcowemu, nie zawierają wirusów, trojanów i innego szkodliwego oprogramowania. W ciasteczkach przechowywane są informacje dotyczące wykorzystywanego każdorazowo określonego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednio informacje o Państwa tożsamości. Używanie ciasteczek z jednej strony służy temu, byśmy mogli uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. Wykorzystujemy do tego tzw. ciasteczka sesyjne, pozwalające rozpoznać, czy odwiedzali już Państwo poszczególne strony naszej witryny internetowej. Po opuszczeniu naszej strony są one automatycznie usuwane. Ponadto, także w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, korzystamy z plików czasowych (temporary cookies), które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. W przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie celem skorzystania z naszych usług automatycznie ustalimy, czy odwiedzali nas Państwo już wcześniej, a także, jakie dane zostały przez Państwa podane i jakie ustawienia zostały przez Państwa wybrane: dzięki temu nie będzie konieczne ponowne ich podawanie. Z drugiej strony, korzystamy z ciasteczek celem prowadzenia statystyk dotyczących naszej witryny internetowej oraz ich ewaluacji celem zoptymalizowania naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). W przypadku ponownej wizyty ciasteczka te informują nas o tym, że odwiedzili nas już Państwo wcześniej. Ciasteczka te są usuwane po upływie każdorazowo określonego czasu. Dane przetwarzane przez ciasteczka są niezbędne do wyżej wymienionych celów ochrony uzasadnionych interesów naszych i osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Większość przeglądarek automatycznie akceptuje ciasteczka. Jednakże mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by na Państwa komputerze nie były zapisywane ciasteczka lub aby zawsze pojawiała się informacja poprzedzająca zapis nowych ciasteczek. Całkowita dezaktywacja ciasteczek może jednak sprawić, że nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

 

5. Narzędzia analizujące/ narzędzia monitorujące

Wymienione poniżej, używane przez nas środki monitorowania stosowane są w oparciu o art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Korzystając z narzędzi monitorujących chcemy zapewnić stosowną do potrzeb formę i ciągłą optymalizację naszej witryny internetowej. Ponadto wykorzystujemy środki monitorujące w celu analizy statystycznej użytkowania naszej witryny internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uważać za uzasadnione w świetle wyżej wymienionych przepisów.

Cele przetwarzania danych i kategorie danych każdorazowo pozyskiwane są z odpowiednich narzędzi monitorujących.

a) Google Analytics

Celem zapewnienia odpowiadającej zapotrzebowaniu formy i nieprzerwanej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczone przez Google Inc. (https://www.google.de/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej: „Google“). W tym zakresie tworzone są fikcyjne profile użytkowników; używane są również ciasteczka (patrz punkt 4). Wygenerowane przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej,

takie jak

• typ/wersja przeglądarki,

• używany system operacyjny,

• odnośnik (odwiedzona wcześniej strona),

• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

• godzina zapytania serwera,

przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są po to, by dokonać oceny użytkowania witryny internetowej, przygotowywać raporty dotyczące aktywności witryny internetowej oraz by świadczyć dalsze, związane z użytkowaniem witryny internetowej oraz Internetu usługi w celu prowadzenia badań rynkowych oraz dostosowywania tych stron internetowych do aktualnych potrzeb. Ponadto w razie potrzeby informacje te przekazywane są osobom trzecim, o ile stanowią o tym przepisy prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Państwa adres IP w żadnym wypadku nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, w związku z czym ich przyporządkowanie nie jest możliwe (IP-masking). Instalacji ciasteczek można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny internetowej może być ograniczone. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu generowanych przez ciasteczka, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej informacji (w tym Państwa adresu IP) w drodze pobrania i instalacji wtyczki do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Zamiast wtyczki, w szczególności w przypadku przeglądarek używanych na urządzeniach mobilnych, gromadzenie danych przez Google Analytics można uniemożliwić klikając ten link. Uruchomiona zostanie funkcja Opt-out-Cookie, uniemożliwiająca gromadzenia Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie w przyszłości. Funkcja Opt-out-Cookie działa wyłącznie w tej przeglądarce i dotyczy naszej witryny internetowej oraz zostanie zainstalowana na Państwa urządzeniu. W przypadku usunięcia ciasteczek z przeglądarki konieczne będzie ponowne uruchomienie funkcji Opt-out-Cookie.

Dalsze informacje w zakresie ochrony danych dotyczące Google Analytics są dostępne w zakładce „Pomoc” Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

b) Google Adwords Conversion Tracking

W celu dokonywania analizy statystycznej korzystania z naszej witryny internetowej, a także w celu dokonania oceny optymalizacji dla Państwa naszej witryny korzystamy także z Google Conversion Tracking. W ramach tego działania, jeżeli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zainstaluje na Państwa komputerze ciasteczka (patrz punkt 4). Ciasteczka te tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą identyfikacji osób. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a ciasteczka są jeszcze ważne, wówczas Google i klient uzyskują informację, że użytkownik kliknął reklamę i został w ten sposób przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inne ciasteczka. Dzięki temu nie jest możliwe śledzenie ciasteczek poprzez witryny internetowe klientów Adwords. Informacje zebrane przy pomocy ciasteczek o nazwie „Conversion” służą tworzeniu statystyk przekierowań dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na monitoring przekierowań (conversion tracking). Klienci Adwords uzyskują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę podlegającą monitoringowi przekierowań. Nie otrzymują oni jednak informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w procedurze monitorowania, mogą Państwo odrzucić także niezbędne do tego celu ciasteczka poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki skutkujące ogólną dezaktywacją automatycznego uruchamiania ciasteczek. Ponadto mogą Państwo dezaktywować ciasteczka dotyczące monitorowania przekierowań, blokując w ustawieniach przeglądarki ciasteczka z domeny „www.googleadservices.com”.

Informację Google na temat ochrony danych w monitoringu przekierowań znajdą Państwo pod adresem (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

 

6. Media społecznościowe

Na naszej witrynie nie używamy wtyczek sieci mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Youtube. Dostęp do dotyczących naszego przedsiębiorstwa treści tych osób trzecich możliwy jest poprzez zawierające link ikony w dolnej części strony.

a) Facebook

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień ochrony prywatności dostępne są w informacji Facebooka dotyczącej ochrony danych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Informacje dotyczące gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Twitter są dostępne w oświadczeniu serwisu o ochronie danych pod adresem (https://twitter.com/privacy).

c) YouTube

Informacje dotyczące gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube są dostępne w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

 

7. Prawa zainteresowanych

Mają Państwo prawo:

• zgodnie z art. 15 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo domagać się informacji dotyczących celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym udostępniane są i będą Państwa dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do korekty, usuwania, ograniczania przetwarzania bądź sprzeciwu, prawa do składania skarg, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez nas, jak również  istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ewentualnie mających znaczenie informacji dotyczących szczegółów tychże;

• zgodnie z art.  16 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do natychmiastowego żądania korekty niezgodnych z prawdą bądź uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile nie są one wymagane w celu wykonywania prawa wolności wypowiedzi i informacji, wypełniania zobowiązań prawnych, ze względu na interes publiczny albo w celu stanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

• zgodnie z art. 18 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawdziwość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odmawiają Państwo ich usunięcia, a my nie potrzebujemy dłużej tych danych, Państwo zaś potrzebują ich w celu stanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych albo jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• zgodnie z art. 20 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do żądania otrzymania od nas udostępnionych nam Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który można odczytać maszynowo, albo ich przekazania innej stronie odpowiedzialnej;

• zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do cofnięcia w każdym czasie udzielonego nam uprzednio zezwolenia. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które było przez nas prowadzone na podstawie rzeczonego zezwolenia

oraz

• zgodnie z art. 77 DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – do złożenia skargi u organu nadzoru. Zazwyczaj w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzoru właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo siedziby naszego przedsiębiorstwa.

 

8. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji albo jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które realizowane jest przez nas bez konieczności wskazania szczególnych okoliczności. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odwołania lub prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres datenschutz-fh(at)forsthoffwelding.com

 

9. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, by chronić Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, częściową bądź całkowitą utratą, zniszczeniem, a także przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem rozwoju technologii. Witryna jest chroniona certyfikowanym protokołem HTTPS: dzięki temu dane z formularzy są chronione podczas ich przekazywania.

 

10. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych w chwili obecnej jest ważne, zaś jego ostatnia aktualizacja nastąpiła w maju 2018 r. Jednakże, dalsza rozbudowa naszej witryny internetowej i przedstawianej na niej oferty, a także zmiany w przepisach ustawowych lub instytucjonalnych mogą wymagać zmiany treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Go to top of page