+ 49 (0)212 33 60 52Mail

Onarım Koşulları

Onarım Koşulları

Manüel kaynak cihazları, kaynak makineleri ve elektrikli aletlerin onarımına ilişkin koşullar

Elektrikli kaynak cihazlarının ve kaynak makinelerinin onarım siparişine ilişkin yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla, şuna dikkate çekmek isteriz:

1.) Arızalı bir makineyi teslim ederken, arıza mümkün mertebe tam olarak tanımlanmalıdır. Gerektiğinde, hangi tutara kadar bir arızanın hemen onarılacağı tespit edilmelidir. Garanti talepleri için, satın alma fişi arızalı cihazla birlikte teslim edilmelidir. Geçmiş garanti hakları, dikkate alınmamaktadır.Forsthoff GmbH haricinde, müşteri tarafından makine üzerinde değişiklik yapılması veya makineye orijinal parçanın dışında farklı markalara ait parçaların eklenilmesi sonucunda, tüm garantihakları ortadan kalkar. Zaten sökülmüş ekipman ve makineler tamir için kabul edilmeyecektir.

2.) Arızalı cihaz veya bozuk makine, tarafımızca kontrol edilir. İlkesel olarak ilgili ürün parçalara ayrılır.Kusurlar, müşteriye bir maliyet tahmini teklifi çerçevesinde bildirilir.

Müşteri, cihaz veya makinenin
a) Yeni cihaz olarak teslim edilip edilmeyeceğine,
b) Tamir olup olmayacağına,
c) Çöpe atılıp atılmayacağına,
d) Tamir edilmeden iade edilip edilmeyeceğine, karar verir.

3.) Parça onarımları, güvenlik nedenleriyle tarafımızca gerçekleştirilmemektedir.

4.) Arızalı makine iade edilecekse, sökülmüş vaziyette iade edilir. Bu durumda sadece iade masrafları,nakliye masrafları, sigorta ücreti, yeterli paketleme olmaması halinde cihazın gönderimi çerçevesinde paketleme masrafları geçerli kıldırılır. Makine tekrar yeniden eski haline getirilecekse, müşteri bununla ilgili montaj masraflarını ödemek zorundadır. Kablo, güvenlik nedenlerinden ötürü, makinenin tekrar çalışmaması için ortadan kaldırılır. Bu güvenlik testini geçmeyen, dışarıdan bakıldığında çalışabilir durumda olabilecek makinelerde  yapılır.

5.) Maliyet tahmini teklifine 6 aydan fazla bir süre cevap verilmemesi durumunda, makinenin çöpe atılması gerektiği varsayımına ulaşırız. Bu sürenin aşılmasından sonra, müşterinin eski parçasını geri isteme hakkı bulunmaz.

6.) Müşteri, bir cihazının veya makinenin tamir edilmesi amacıyla teslim edilmesi ve gönderilmesiyle, yukarıda belirtilen koşulları kabul eder.

Go to top of page